صفحه 1 از 1

اشعار استاد محمد رضا عالی پیام

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 24, 1389 3:07 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

شعر وصیت شیخ - شل کن سفت کن-شرح حال مجسمه فردوسی

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 24, 1389 3:09 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

شعر یکی بود یکی نبود - قوم و خویش خدا(اون که ریش دارد و من نه)

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 24, 1389 3:17 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

پستارسال شده در: دوشنبه ارديبهشت ماه 26, 1389 12:53 am
توسط spara
لطفا تکستش رو هم بنویسید که بدونیم چه جوریاست و بعد دانلود کنیم. اینجوری باید 3هزار سال صبر کنیم تا دانلود بشن و بعد خوشمون نیاد

پستارسال شده در: دوشنبه ارديبهشت ماه 27, 1389 11:35 am
توسط my-i-world
^شعراش حرف نداره دانلود کن مطمئن باش ضرر نمیکنی

شعر مالیات - داماد آدم - توپ خالی

پستارسال شده در: دوشنبه ارديبهشت ماه 27, 1389 3:09 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

شعر برکت پول - شعر درمانی

پستارسال شده در: دوشنبه ارديبهشت ماه 27, 1389 3:19 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

پستارسال شده در: سه شنبه ارديبهشت ماه 28, 1389 2:49 pm
توسط spara
شعراش خیلی شبیه عبید زاکانه. ممنون الهام خانوم

پستارسال شده در: پنج شنبه خرداد ماه 5, 1389 12:34 am
توسط yasbahary
حذف شد.

شعر جیم بل - فیها خالدون

پستارسال شده در: يکشنبه تير ماه 13, 1389 8:19 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

پستارسال شده در: سه شنبه تير ماه 14, 1389 1:16 am
توسط spara
این فیها خالدونو ما به پیکانای جست پایین میگیم.

انرژی هسته ای

پستارسال شده در: پنج شنبه مرداد ماه 14, 1389 5:41 pm
توسط yasbahary
حذف شد.

Re: انرژی هسته ای

پستارسال شده در: پنج شنبه مرداد ماه 14, 1389 7:53 pm
توسط spara
حذف شد.

Sorry, the content of this post has been lost

پستارسال شده در: شنبه خرداد ماه 17, 1392 12:32 am
توسط yasbahary
Sorry, the content of this post has been lost, for more information click
here
Admin - Reza Taylor